Puutuotealan suurpanostus oppimateriaaleihin valmis: eSaha ja ePuulevy julkaistaan Wood-messuilla Helsingissä

Puutuoteteollisuuden osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi vuonna 2016 käynnistynyt oppimateriaalihanke on edennyt suunnitelmien mukaan päätökseen.

SAHATEOLLISUUS-kirja ilmestyi 7.4.2017 ja PUULEVYTEOLLISUUS-kirja 6.9.2017. Kirjat ovat myyneet hyvin. Sahateollisuus-kirjasta on otettu kaksi painosta, yhteensä 2000 kpl. Puulevyteollisuuskirjan ensimmäinen painos oli 3000 kpl.

Molemmista kirjoista on julkaistu joulukuussa sähköiset kirjaversiot (Sahateollisuus.epub ja Puulevyteollisuus.epub), jotka ovat jakelussa painettujen kirjojen tavoin verkkokaupassa (puuteollisuuskirjat.fi).

Molempien kirjojen pohjalta ovat nyt valmistuneet myös erilliset sähköiset verkko-oppimateriaalit, mikä syventää ja laajentaa puutuoteteollisuuden tietoutta ja osaamista.

Verkko-oppimateriaalit on julkaistu osoitteissa:

✓ eSaha: sahateollisuuskirja.fi
✓ ePuulevy: puulevyteollisuuskirja.fi

Oppikirjat ja oppimateriaalit ovat tarkoitetut korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa. Ne toimivat myös omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa.

Oppimateriaaleissa painotetaan teknisen osaamisen ohella tuotteiden käyttökohde- ja asiakasnäkökulman merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn nostamisessa.

Korkeamman osaamistason ansiosta koko metsäala hyötyy puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn kohenemisesta ja ylläpitämisestä, mihin nykyaikaisilla oppimateriaaleilla voidaan voimakkaasti vaikuttaa.

Hanketta ovat rahoittaneet apurahoin Suomen Metsäsäätiö, Puumiesten ammattikasvatussäätiö, Kotkan Puutalousopiston Stipendisäätiö sekä sähköisen materiaalin osalta Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Puutuotealan oppimateriaalihankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli 120 000 euroa. Lisäksi hankkeen toteuttajayhdistysten - Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:n - oma panos on ollut ennennäkemättömän mittava. Jäsenten asiantuntijatyön määräksi voidaan arvioida tuhansia talkootyötunteja.

Julkistaminen tapahtuu Wood-messuilla ti 29.5.2018 klo 15 Messukeskuksen Ala-Galleriassa.

Tervetuloa tutustumaan puualan ensimmäiseen kokonaisvaltaiseen e-oppimateriaalipakettiin!

Lisätietoja antavat:
• Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n puheenjohtaja, johtaja Tommi Sneck Koskisen Oy:stä, puh. 040 5498 218, tommi.sneck [ät] koskisen.com
• Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:stä ohjausryhmän puheenjohtaja, lehtori Ilkka Tarvainen Lahden ammattikorkeakoulusta, puh. +358 44 708 1103, ilkka.tarvainen [ät] lamk.fi

SAHATEOLLISUUS, 288 S, ISBN 978-952-68627-2-9 (painettu), ISBN 978-952-68627-4-3 (e-kirja)
PUULEVYTEOLLISUUS, 272 S, ISBN 978-952-68627-3-6 (painettu), ISBN 978-952-68627-6-7 (e-kirja)

Kirjojen hinta: á 39 €. Kirjoja myy Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry. Tilaukset: puuteollisuuskirjat.fi -verkkokaupasta