Puutuoteteollisuus saa uudet painetut ja sähköiset oppimateriaalit

Suomen Metsäsäätiö, Puumiesten ammattikasvatussäätiö ja Kotkan Puutalousopiston Stipendisäätiö rahoittavat tärkeää hanketta.

Puutuoteteollisuuden osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi maassamme on käynnistynyt merkittävä oppimateriaalihanke. Sen tavoitteena on tuottaa uudet painetut kirjat sekä uusimuotoinen sähköinen oppimateriaali sahateollisuudesta ja puulevyteollisuudesta.

Uusien oppimateriaalien tehtävänä on ensisijaisesti hyödyttää alan opiskelijoita ja opettajia sekä suoraan puutuotealaa entistä ammattitaitoisemman henkilöstön rekrytoinneissa. Oppimateriaali tukee myös teollisuudessa toimivan henkilöstön täydennyskoulutusta ja tarjoaa täsmätietoa teollisuusprosesseista mm. kone- ja laitevalmistajille.

Oppikirjat ja oppimateriaali ovat tarkoitetut korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa. Ne toimivat myös omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa.

Oppimateriaaleissa painotetaan teknisen osaamisen ohella tuotteiden käyttökohde- ja asiakasnäkökulman merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn nostamisessa. Korkeamman osaamistason ansiosta koko metsäala hyötyy puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn kohenemisesta ja ylläpitämisestä, mihin nykyaikaisilla oppimateriaaleilla voidaan voimakkaasti vaikuttaa.

Projekti ajoittuu vuosille 2016 ja 2017 siten, että Sahateollisuuskirja valmistuu huhtikuussa 2017 ja Puulevyteollisuuskirja syyskuussa 2017. Sähköinen oppimateriaali tuotetaan kirjojen materiaalin pohjalta hyödyntäen digitaalisuuden tarjoamia uusia ulottuvuuksia ja elementtejä sekä joustavia päivitysmahdollisuuksia.

Kirjan kirjoittajina toimivat alan asiantuntijat, jotka työskentelevät avainpaikoilla puutuoteteollisuudessa ja ovat sitoutuneet antamaan ammatillisen osaamisensa projektin käyttöön kirjoittajina ja asiasisällön virheettömyyden ja laaja-alaisuuden tarkastajina. Kirjojen päätoimittajana toimii toimittaja Ritva Varis, jolla on 30-vuotinen kokemus alan julkaisutoiminnasta.

Hankkeella on laaja toimialan tuki takanaan ja sitä toteuttavat Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry (per. 1927) sekä Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry (per. 1939). Sahateollisuusmiesten Yhdistys on käynnistänyt maassamme puuteollisuuden tutkimus- ja julkaisutoiminnan jo 1920-luvun lopussa. Ensimmäiset julkaisut olivat sahatavaran lajitteluohjekirjoja, joiden viimeisin päivitys on tehty kuluvan vuoden alussa.

Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys puolestaan on julkaissut ja kustantanut maamme ensimmäiset puuteollisuuden oppikirjat (Puuteollisuus I ja II) vuonna 1964 ja päivittänyt ne 1980-luvulla. Auttamattomasti vanhentuneiden oppikirjojen päivittämisestä on keskusteltu molemmissa yhdistyksissä jo vuosikausien ajan, mikä on nyt hankkeen suunnittelun ja myönteisten rahoituspäätösten myötä toteutumassa.

Hankkeen rahoitus tulee pääsääntöisesti apurahoista. Suomen Metsäsäätiön tuen lisäksi hanketta rahoittavat Puumiesten ammattikasvatussäätiö ja Kotkan Puutalousopiston Stipendisäätiö. Myös hankkeen toteuttajayhdistysten oma panos on mittava.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

  • Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n puheenjohtaja, johtaja Tommi Sneck Koskisen Oy:stä, puh. 040 5498 218, tommi.sneck [ät] koskisen.com
  • Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:n puheenjohtaja, lehtori Ilkka Tarvainen Lahden ammattikorkeakoulusta, puh. 040 5112 988, työnumero +358 44 708 1103, ilkka.tarvainen [ät] lamk.fi