Sahaseminaari LAMKissa 12.10.2017

Sahaseminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa lokakuun puolivälissä. Sen järjestivät PINO ry, Lahden ammattikorkeakoulu ja Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry FellmanniCampuksella Lahdessa. Se oli suunnattu puutekniikan opiskelijoille. Seminaariin osallistui opiskelijoita Lahden ammattikorkeakoulusta kaikilta vuosikursseilta ja noin 30 opiskelijaa Hämeen ammattikorkeakoulusta Evolta. Yhteensä osallistujia oli noin 100.

PINO ry:n puheenjohtaja Jesse Kuusisto lausui Sahaseminaarin tervetuliaissanat.  Westas Group Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen hallituksen jäsen Pekka Kopra piti Sahateollisuusmiesten puolesta lyhyen avauspuheenvuoron, jossa mm. valotti Sahaseminaarin idean syntyä Lahden MM-kisojen yhteydessä.

Toimiala ja puunhankinta

Sahaseminaarissa käsiteltiin sahateollisuutta monipuolisesti aina kannolta maailmanmarkkinoille. Puhujina olivat alan ammattilaiset.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori kertoi sahateollisuudesta toimialana. Sahatavara oli vuonna 2016 Suomen neljänneksi tärkein vientituote. Vaikka sahateollisuus on vientiala, sillä on silti kotimaiset panokset ja vain pieni osa tuotantoteknologiasta joudutaan tuomaan muualta.

  • Suomi on kuitenkin kaukana markkinoista, ja lähtökohtaisesti on kannattavampaa jalostaa lähempänä asiakasta. On tärkeää miettiä arvoketjua ja suhteellista kilpailuetua, Merivuori painotti.  
  • Kaikkea samaa ei välttämättä kannata tehdä puusta, mitä tehdään teräksestä ja betonista, vaan uusia tuotteita, joissa puu tuo lisäarvoa, on etsittävä aktiivisesti, Merivuori pohti puheenvuoronsa päätteeksi.

Metsäpäällikkö Jussi Torpo Versowood Oy:stä kertoi sahojen puunhankinnasta. Hän aloitti kertomalla ensin yleisesti metsävaroista ja puunhankinnasta, mm. puukauppamuodoista ja puukaupan kausivaihtelusta.  

  • Viikko-ostosyklin pitää olla selkeänä ostajan mielessä, Torpo painotti.

Lopuksi Torpo kertoi tarkemmin Versowoodin puunhankinnasta. Versowood hankkii puuta 3,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä tarkoittaa noin 220 rekkalastillista päivässä. Versowood työllistää suoraan tai välillisesti noin 370 henkilöä.

  • Laadun ja suunnitelmallisuuden merkitys on suuri kaikissa työvaiheissa, sillä laatua ei pysty enää parantamaan, jos se jossain vaiheessa pilataan, hän lopetti esityksensä.

Sahausprosessi

Veisto Oy:n myyntipäällikkö Tuomo Kauppinen ja Heinolan Sahakoneet Oy:n myyntijohtaja Juha Ropilo kertoivat sahausprosessista. Kauppinen käsitteli vaiheet tukkilajittelusta sahaukseen ja Ropilo puolestaan tuorelajittelun, kuivalajittelun sekä pakkauksen.

  • Ergonomiaan ja työturvallisuuteen kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina, esimerkiksi sahan terien vaihto ei tapahdu enää kummallisessa asennossa, Kauppinen kertoi.

Ropilo kertoi lajitteluprosessien lisäksi vallitsevista trendeistä, kuten nopeuksien nostamisesta.

  • Kaikki sahatavarakappaleet on saatava rimoille kuivausta varten, ja se alkaakin olla pullonkaula prosessissa, Ropilo huomautti.  

Toimitusjohtaja Timo Kanerva Valutec LLC:stä jatkoi kertomalla sahatavaran kuivauksesta. Olosuhteet kuivaamoissa ovat haastavat, joten kuivaamon sisään pyritään laittamaan mahdollisimman vähän osia. Lisäksi Kanerva valotti kuivaamon hankinnan kustannuksia.

  • Kuivaamon hankinnassa pitää ottaa huomioon kokonaiskustannukset pidemmällä aikavälillä, eikä vain kuivaamon hankintahinta, Kanerva muistutti.

Tuotannonsuunnittelija Juha Virmiala Koskisen Oy:stä kertoi sahan tuotannonsuunnittelusta. Tuotannonsuunnittelija on eräänlainen koordinaattori puunhankinnan, tuotannon ja myynnin rajapinnassa.

  • Tuotannon suunnittelu onkin tuotannon ja myynnin synkronointia kannattavuus huomioiden. Ohjelmat ovat siinä apuna, mutta niitä pitää osata hyödyntää, Virmiala summasi.

Markkinat ja laatu

Westas Group Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kopra valotti sahatavaramarkkinoita. Kiinasta on tullut suomalaisen sahatavaran kaikkien aikojen suurin vientimaa.

  • Sahatavaran myynnissä on otettava huomioon kysynnän vaihtelut vuodenkierron mukaan eri maissa. Lisäksi luottamuksen rakentaminen on myynnissä tärkeää, Kopra kertoi.

Laatuesimies Jarmo Joki Westas Group Oy:stä kertoi päivän päätteeksi sahatavaran laadusta. Sahatavaran osalta puhutaan yleensä teknisestä laadusta ja raaka-aineen laadusta. Tekninen laatu tarkoittaa mm. mittatarkkuutta, kosteutta ja halkeamia sahatavarakappaleessa, kun taas raaka-aineen laatu käsitää itse puuaineessa olevat ominaisuudet.

  • Itse lajittelu peruslaatuihin tapahtuu Harmaan kirjan mukaan eli pohjoismaisen sahatavaran lajitteluohjeiden mukaan. Sen lisäksi on olemassa erikseen asiakkaan kanssa sovittavia laatuja, jatkojalostuksen vaatimia laatuja sekä sahatavaran lujuuslajittelu, Joki luetteli.

Jatko ja yhteistyö

Puhujat kertoivat opiskelijoille sahateollisuuden olevan haastava, mutta erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen ala. Vientialana sahateollisuus on kansainvälinen ja alan yhteishenki on poikkeuksellinen. Opiskelijoilta seminaari sai positiivisen vastaanoton ja he kokivat, että seminaarissa käsitellyistä asioista tuli yksityiskohtaisempaa tietoa kuin luennoilla. Seminaarille on suunnitteilla jatkoa.

Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan lehtori Ilkka Tarvainen kertoi, että hän pyytää jokaiselle pitämälleen kurssille yritysedustajan puhumaan ja pyrkii järjestämään mahdollisimman paljon yritysvierailuja. Lahden ammattikorkeakoulussa on nyt muutaman vuoden ollut myös puukaupallinen linja, jonne otetaan 5-10 opiskelijaa vuosittain.

Lisäksi viime vuonna järjestettiin yritystapaaminen, jossa opiskelijat ja yritykset kohtasivat. Opiskelijoilla oli tarve pakollisten harjoittelujen suorittamiseen sekä opinnäytteisiin ja yrityksillä oli tarve työvoimalle. Jesse Kuusisto keskusteli tilaisuudessa Koskisen Oy:n edustajan kanssa ja kiinnostus heräsi molemmin puolin. Kuusistolle tehtiin suunnitelma, jossa hän teki aluksi opintojensa ohella tuotantotehtäviä eri sahaus- ja jalostusprosessin vaiheissa. Tämän ohella Kuusisto teki sahatavaran lujuuslajittelusta opinnäytetyönsä Koskisen Sahateollisuuteen. Vuoden vaihteessa Kuusiston on tarkoitus aloittaa Koskisen Sahateollisuudessa kotimaan myyjänä eli tehtävässä, johon Kuusistoa yritystapaamisessa alunperinkin kaavailtiin.

Teksti ja kuvat: Henna Nummela