Sahateollisuuden uusi oppikirja on julkaistu

Puutuoteteollisuuden osaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi maassamme on käynnissä oppimateriaalihanke, jonka tavoitteena on tuottaa uudet painetut kirjat sekä uusimuotoinen sähköinen oppimateriaali sahateollisuudesta ja puulevyteollisuudesta. Hanke on edennyt tavoitteiden mukaisesti.

SAHATEOLLISUUS-kirja on julkaistu suunnitellun aikataulun mukaisesti 7.4.2017 Helsingin Kalastajatorpalla Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen 90-vuotisjuhlan yhteydessä.

Kirjan laajuus on 288 sivua ja siinä on runsas nelivärinen kuvitus.  Kirja käsittää puun arvoketjun metsästä sahatavaraksi ja edelleen asiakkaalle. Sisältö on jaettu 14 lukuun, joista jokainen muodostaa oman osakokonaisuuden. Yhdessä niistä muodostuu kuva nykyaikaisen sahateollisuuden liiketoiminnasta, merkityksestä kansantaloudessa, tekniikasta, tuotteista ja markkinoista.

Kirjan kirjoittajat ovat sahateollisuuden asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet omalla osaamisalueellaan jo pitkään ja hankkineet laajan näkökulman aiheeseensa kotimaassa ja ulkomailla.

Oppimateriaalihankkeeseen kuuluva Puulevyteollisuuden oppikirja ilmestyy tämän teoksen jälkeen syksyllä 2017. Kirjojen pohjalta rakennetaan myös sähköiset oppimateriaalit verkkoon, mikä syventää ja laajentaa puutuoteteollisuuden tietoutta ja osaamista.

Oppikirjat ja oppimateriaali ovat tarkoitetut korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa. Ne toimivat myös omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa.

Oppimateriaaleissa painotetaan teknisen osaamisen ohella tuotteiden käyttökohde- ja asiakasnäkökulman merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn nostamisessa. Korkeamman osaamistason ansiosta koko metsäala hyötyy puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn kohenemisesta ja ylläpitämisestä, mihin nykyaikaisilla oppimateriaaleilla voidaan voimakkaasti vaikuttaa.

Hanketta rahoittavat apurahoin Suomen Metsäsäätiö, Puumiesten ammattikasvatussäätiö ja Kotkan Puutalousopiston Stipendisäätiö. Myös hankkeen toteuttajayhdistysten Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:n oma panos on mittava.

Lisätietoja antavat:

  • Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n puheenjohtaja, johtaja Tommi Sneck Koskisen Oy:stä, puh. 040 5498 218, tommi.sneck [ät] koskisen.com
  • Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry:n puheenjohtaja, lehtori Ilkka Tarvainen Lahden ammattikorkeakoulusta, puh. 040 5112 988, työnumero +358 44 708 1103, ilkka.tarvainen [ät] lamk.fi

Tiedote pdf

SAHATEOLLISUUS, 288 S, ISBN 978-952-68627-2-9
Kirjan hinta 39 €. Kirjaa myy Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry.
Tilaukset: puuteollisuuskirjat.fi -verkkokaupasta