Sahateollisuus pystyy hyödyntämään tarjolle tulevat tukit

Sahatavaran tuotantoa voidaan lisätä nykyisillä sahoilla arvioitua tarjontaa vastaavasti, kun tiedossa olevat ja hankevaiheessa olevat kuitupuuta käyttävät investoinnit valmistuvat. Näin toteaa Luonnonvarakeskus Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n toimeksiannosta tekemässään selvityksessä, joka julkaistiin Sahateollisuuspäivissä Aulangolla torstaina 6.10. Hallitusohjelman tavoite 15 milj. m3:n lisähakkuista on suuri, mutta sen tuottama tukkipuu on tehdyn selvityksen mukaan mahdollista sahata nykyisillä sahoilla.

”Sahateollisuus vastaa biotalouden haasteeseen” selvityksessä Luonnonvarakeskus (LUKE) selvitti nykyisten sahalaitosten kykyä hyödyntää tiedossa olevien ja hankevaiheessa olevien kuiduttavan teollisuuden investointien raaka-ainehankinnan edellyttämien hakkuiden markkinoille tuoman tukkipuun tarjonnan. Sahojen kapasiteetti selvitettiin kyselytutkimuksella ja sitä verrattiin MELA-laskennalla määritettyyn suurimman kestävän hakkuusuunnitteen 90% ja 100% tukkimääriin sekä ns. peruslaskelman tukkimääriin sekä Pöyry Management Consulting Oy:n tekemään Kiristyvän Kilpailun skenaarion mukaisiin tukkimääriin.

Nykyisillä sahoilla pystytään jo ilmoitettujen investointien sekä normaalien korvaus- ja pullonkaulainvestointien jälkeen sahaamaan noin 13,4 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, mikä yhdessä havuvaneri- ja LVL-tehtaiden käytön kanssa vastaa pääosin tukkimäärää, joka pitäisi tulla markkinoille.

Hallitusohjelma tavoite 15 milj. m3:n lisähakkuista on suuri, mutta se tuottama tukkipuu on tehdyn selvityksen mukaan mahdollista sahata nykyisillä sahoilla. Mikäli kapasiteettiselvityksen mukainen lähes 3 milj. sahatavarakuutiometrin lisämäärä toteutuisi, syntyisi vientituloja lisää yli 0,5 mrd € ja kerrannaisvaikutuksia noin 1 mrd €. Toki tällainen edellyttää erittäin hyvin toimivia puumarkkinoita ja sitä, että sahateollisuuden globaali toimintaympäristö on kilpailukykyinen, toteaa selvityksen Sahateollisuuspäivässä esitellyt professori Erkki Verkasalo Luonnonvarakeskuksesta.

Sahateollisuuspäivää vietettiin Hämeenlinnan Aulangolla nyt viidettä kertaa. Tilaisuudesta on muodostunut alan ammattilaisten kohtaamispaikka, jossa sahateollisuuden laitetoimittajat ja palveluiden tarjoajat esittelevät uusimpia tuotteitaan niitä käyttäville ja investointipäätöksiä tekeville ammattilaisille. Tilaisuuden järjestää Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry.  

Linkki selvitykseen

Lisätietoja:
Tommi Sneck, puheenjohtaja, stmy.fi, puh. 040 5498218,
tommi.sneck [ät] koskisen.com 
Erkki Verkasalo, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 3020,
erkki.verkasalo [ät] luke.fi