SahaTrainee 2019 ilmoittautuminen menossa

KIINNOSTAAKO KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN OPISKELU SAHATEOLLISUUDESSA?

SahaTraineessa (15 op) on 6 seminaaripäivää, jotka järjestetään Hämeen ja Lahden ammattikorkeakouluissa. Muu työskentely ja opiskelu tapahtuu itseopiskeluna verkon välityksellä. Kurssikirjana opinnoissa käytetään uutta sahateollisuuden oppikirjaa.

SahaTrainee opintokokonaisuus alkaa 20.3.2019 ja päättyy 30.5.2019.

SahaTrainee

Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä sahateollisuuden yritysten ja eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja siinä hyödynnetään alan huippuammattilaisia. SahaTraineessa opiskellaan mm. sahateollisuuden prosesseja, puuraaka-aineen laatua ja ominaisuuksia, vientimyyntiosaamista ja sahatavaran laadutusta sekä puun sertifiointi-osaamista.

Opinnot ovat ammattikorkeakoulutason opintoja, mutta soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen jatkokoulutukseksi sekä täydennyskoulutukseksi sahateollisuudessa työskenteleville.

Laajuus 15 op
Hinta: 225 eur

SahaTraineen 2019 seminaaripäivät:
20.3  Yritysvierailupäivä (Versowood, Vierumäki)
21.3  Puuraaka-aineen laatu ja laadun hallinta (LAMK, Lahti)
9.4   Vientimyyntiosaaminen (LAMK, Lahti)
10.4 Sahatavaran laadutus, visuaalinen ja ko-neellinen (Koskisen, Järvelä)
2.5   Metsäsertifioinnit (HAMK, Evo)
Viikot 18-21 opetussahapäivä, valitaan yksi päivä (HAMK, Evo)

Ilmoittautuminen 31.1.2019 mennessä avoin amk - SahaTrainee:
https://lomake.lamk.fi/lomakkeet/717/lomake.html

Lisätietoa:
https://www.lamk.fi/fi/koulutus/sahatrainee
Lehtori Ilkka Tarvainen, puh. 044 708 1103
Lehtori Nina Kokkonen, puh. 050 597 4019

esite