SahaTrainee ohjelmassa perehdytään kuivaukseen ja tuotannonsuunnitteluun

Tällä viikolla Lahden AMK:n tiloihin kokoontuu noin 50 sahaustekniikasta kiinnostunutta henkilöä teollisuudesta ja oppilaitoksista. SahaTrainee on LAMK:n ja HAMK:n uuden muotoinen 15 opintopisteen opintokokonaisuus, joka on rakennettu yhdessä teollisuuden kanssa. Seminaaripäiviä siihen sisältyy 6 kpl ja sen lisäksi omaehtoista opiskelua uuden Sahateollisuus -oppikirjan mukaan sekä tentit.

Kuivauspäivässä Holger Forsen kertoi puutavaran kuivauksen teoriasta ja laatuvaatimuksista sekä esitteli VTT:n kuivaussimulattoria ja oppilaat pääsivät testaamaan ymmärtämäänsä Laatukamari -ohjelmistolla. Mikko Pitkänen Valutec Oy:stä kertoi lämminilmakuivauksesta ja eri kuivaamotyypeistä. Kuivaamoihin on viime vuosien aikana investoitu Suomessa huomattavasti, kun tuotannot ovat olleet kasvussa. Kuivaamoiden tekniikka on kehittynyt, jonka seurauksena teho on lisääntynyt, kuivauslaatu parantunut ja energian käyttö tehostunut.   Puutavaran lämpökäsittelystä kertoi Tuuli Uimonen Jartek Invest Oy:stä, joka on johtava lämpökäsittelylaitteiden valmistaja. Lämpökäsittelyssä puun kosteuseläminen pienenee ja säänkesto paranee. Lämpökäsiteltyä puutavaraa käytetään esim. terasseissa ja ulkoverhouksissa.  

Keskiviikkona ohjelmassa perehdytään sahan tuotannonsuunnitteluun. Aluksi Pertti Holmila ja Antti Heikkilä TimberVision Oy:stä esittelevät tuotannonsuunnittelun apuvälineitä, lähinnä sahausssimulaattoria, jolla tukille tai tukkiluokalle voidaan laskea saanto erilaisilla asetevaihtoehdoilla. Työkalulla oppilaille pystytään osoittamaan tuotannonsuunnittelun merkittävä vaikutus siihen, miten paljon asetevalinta vaikuttaa sahauksen onnistumiseen. Käytännön tuotannonsuunniteluista sahalla kertoo Juha Virmiala Koskisen Oy:ltä ja hänen opastuksellaan oppilaat pääsevät myös harjoittelemaan tuotannonsuunnittelua. Lopuksi Kimmo Piispa Limab Oy:stä kertoo viime vuosina yleistyneestä tukkien röntgenmittauksesta ja sen tuomista mahdollisuuksista tuotannonsuunnittelussa.

Sahatrainee ohjelma jatkuu vielä työnjohtopäivällä ja sahausjaksolla Evolla, jossa tutustutaan puutavaran korjuuseen ja harjoitellaan käytännössä sahausta sirkkelisahalla. Aiemmin on tutustuttu sahateollisuuteen esityksien ja excursioiden muodossa sekä perehdytty työturvallisuuteen.

SahaTrainee ohjelma on ollut opiskelijamäärän osalta menestys ja siitä on saatu hyödyllisiä kokemuksia uudentyyppisestä koulutuksesta ja oppimateriaalien käytöstä. Tavoitteena on jatkaa koulutuksia tulevina vuosina vaihtuvilla teemoilla.

Lisätietoja: Kari Perttilä, Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry, puh. 020 7790962,  info [ät] stmy.fi, www.stmy.fi