Suomen Sahateollisuusmiehet vahvasti alan ja sen koulutuksen puolestapuhujina

Sahateollisuus on yksi perinteisimmistä ja suomalaisimmista elinkeinoista. Puutuotteet ovat edelleen tulevaisuuden rakennusmateriaaleja kaikkialla maailmassa. Sahatavara on Suomen 6. suurin vientituote noin 1 miljardin euron vientituloilla. Näillä tuloilla maksetaan mm. noin 70% metsänomistajien kantorahoista. Sahojen merkitys työllistäjänä ja hyvinvoinnin tuojana on suuri ympäri Suomea.

Menneet vuodet ovat olleet kuitenkin vaikeita. Tuotantoa on leikattu ja kilpailukyky on heikentynyt, eivätkä markkinatkaan ole olleet suosiollisia. Sahatavaran kysyntä kuitenkin kasvaa heti rakentamisen vilkastuessa, ja toivottavasti tulevina vuosina Suomi ei enää ole markkinoilla häviäjä vaan voittaja. Kilpailukyky rakentuu monista asioista, joita koko sahaklusterin täytyy tukea. Yksi tärkeimmistä on korkeatasoinen ja monipuolinen koulutus.

Viime vuosina työpaikat ovat vähentyneet sahateollisuudessa ja ala on saanut suotta negatiivisen imagon. Totuus on kuitenkin, että työväki sahoilla eläköityy erittäin nopeasti. Lisäksi puurakentamisen kehityksen myötä tarvitaan aivan uudenlaisia tietoja ja taitoja ja ammattitaitoista väkeä. Saha-ala on edelleen ja tulee olemaan pääosin vientiteollisuutta, ja sen myötä ala tarjoaa kansainvälisiä työpaikkoja myös tulevaisuudessa.

Siitä huolimatta saha-alan koulutusta on karsittu hyvin radikaalisti viime vuosina ja opiskelijamäärät ovat romahtaneet. Yhteiskunnalta ei ole jäänyt huomaamatta alan vaikeudet, mutta huolimatta projekteista, työryhmistä ja edunvalvonnasta mitään oleellista muutosta ei ole saatu aikaan. Alan on turha odottaa mitään muuta kuin se mitä itse pystytään tekemään. On nähtävä yrityksissä ja sidosryhmissä mitä huonon kannattavuuden loukku tekee toimialalle ja myös metsätaloudelle. Se vaikuttaa myös tulevaisuuden tekijöiden, nuorten ajatuksiin ja valintoihin.

Eteenpäin katsova sahamieshenki ja vahvat perinteet elävät kuitenkin vahvoina sahamiesten sieluissa. Ala on tottunut voimakkaisiin suhdanteisiin, niin laskuihin ja niitä seuraaviin nousuihin. Tehdään sahateollisuuden tuotanto tulevaisuudessa sitten minkä yhtiöiden tai sahamiesten toimesta, sahaosaajia tarvitaan varmasti myös jatkossa.

Sahateollisuusmiehet haluavat vaalia mahdollisuutta tasokkaaseen opetukseen kaikilla opintoasteilla, niin tulevaisuuden metsureille, sahureille kuin johtajillekin. Sahateollisuusmiehet osallistuvat kokeneella panoksella koulutuksen suunnitteluun ja markkinointiin työryhmissä, tarjoavat opetuksen tueksi luentoapua käytännön elämästä, ekskursioita alan tuotantolaitoksiin ja jakavat stipendejä. Sahateollisuusmiehet haluavat myötävaikuttaa harjoittelupaikkojen ja lopputöiden tarjontaan alan opiskelijoille.

Vaikka opiskelupaikkakuntien, laitosten ja opistojen joukko olisi jatkossa harveneva, sahateollisuus tarjoaa tekijöilleen monipuolisia, mielenkiintoisia ja kansainvälisiä tehtäviä. Olisi virhe jättää satsaamatta tähän alaan. Sahateollisuus tarvitsee laadukkaasti ja monipuolisesti koulutettua väkeä tänään, huomenna ja ylihuomenna.

Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys