Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n lahjoituksella vauhditetaan etenkin puutekniikkaa

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa 10 000 eurolla. Lahjoitus on kohdennettu tekniikan alalle ja sillä vauhditetaan etenkin puutekniikkaa.

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n tarkoituksena on toimia sahateollisuuden ammattilaisten ja sahateollisuusalaa harrastavien henkilöiden yhdistäjänä sekä edistää Suomen sahateollisuutta.

”Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistyksellä on pitkät perinteet puualan koulutuksen tukijana ja puolestapuhujana. LAMKin kanssa olemme tehneet aktiivista yhteistyötä jo useamman vuoden ajan ja on erittäin hienoa nähdä, että LAMKilla on varainhankinnan kautta halu edelleen kehittää puu- ja erityisesti saha-alan koulutusta. Yhdistyksemme Martti Levonin stipendisäätiön varoille ei voisi löytyä parempaa lahjoituskohdetta kuin tämä hanke”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Tommi Sneck.

Korkeakoulutuksen tukeminen mahdollistaa opiskelijoiden kehittymisen tulevaisuuden tekijöiksi, jotka kykenevät toimimaan alati muuttuvissa työelämän tilanteissa ja tuottamaan teollisuudelle uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi.

”Lahden ammattikorkeakoululla on kansallinen erityistehtävä puualan osaajien kouluttajana. Suomen sahateollisuusmiesten yhdistyksen lahjoitus auttaa meitä vahvistamaan omaa rooliamme. Jatkuva vuoropuhelu teollisuuden kanssa takaa sen, että valmistuvien insinöörien osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia ja sahateollisuus saa oikeanlaisia osaajia. Lahjoitus on hieno jatke aktiiviselle, useita vuosia kestäneelle yhteistyölle yhdistyksen kanssa”, iloitsee Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikönjohtaja Silja Kostia.

 

Lisätietoja:

Silja Kostia, Lahden ammattikorkeakoulu

p. 050 387 1901

Tommi Sneck, Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry

tommi.sneck [ät] koskisen.com