Välkomna!

Saha

Finlands Sågindustrimannaförening r.f:s syfte är att fungera som kontaktforum för sågindustrins yrkesmän samt andra verksamma inom sågindustrin och att befrämja sågindustrin i vårt land.

För att uppnå dessa syften har föreningen bl.a följande verksamhetsformer

  • behandlar vid sina möten frågor som rör sågindustrin
  • ordnar föreläsningstillfällen och utflykter
  • ger tekniska utlåtanden, utför forskning som ansluter sig till branschen och ger ut publikationer
  • delar ut stipendier och bidrag för att höja medlemmarnas yrkesskicklighet
  • håller kontakt med andra organisationer inom skogssektorn både i Finland och i utlandet