Kilpailulaki

Huomautus kilpailulainsäädännön asettamista rajoituksista

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukaan (2§) toimia sahateollisuuden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä sekä edistää toiminnallaan Suomessa toimivaa sahateollisuutta.

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:llä ei ole roolia jäsentensä työnantajien kilpailutilannetta koskevissa asioissa, eikä yhdistys pyri toiminnallaan rajoittamaan kilpailua alalla toimivien yritysten välillä.

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry:tä ei myöskään saa käyttää välikappaleena kilpailua rajoittavaan toimintaan.

Hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 31.08.2017

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY