Jäseneksi liittyminen

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys r.y:n tarkoituksena on toimia sahateollisuuden ammattimiesten ja sahateollisuusalaa harrastavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä edistää maamme sahateollisuutta.

Opiskelijat

Alan opiskelijat ovat tervetulleita yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin sekä seminaaritilaisuuksiin.

Jäsenanomus

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, jolle on esitettävä kirjallinen anomus ja kahden yhdistyksen jäsenen suositus. Jäsenanomus tulisi mielellään täyttää sähköisesti oheisesta linkistä Liity jäseneksi

ja samalla rekisteröitymällä käyttäjäksi Sahateollisuusmiesten sivustolle. Hallitus käsittelee jäsenanomukset kaksi kertaa vuodessa syys- ja kevätkokousten yhteydessä.

Eroaminen

Jäsenen, joka haluaa yhdistyksestä eroon, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti hallituksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin eroaminen voi tapahtua seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jos maksuvelvollinen jäsen kahtena vuonna peräkkäin jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan hänet hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottamisesta päättää yhdistys syys- tai kevätkokouksessaan hallituksen tekemän esityksen perusteella.

Sähköinen jäsenanomus